Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka keräämme ja käsittelemme tietoja verkkosivuillamme sekä rekrytoinnin ja muiden yhteydenottojen puitteissa. Lisäksi löydät täältä tiedon tietojesi käsittelyyn liittyvistä oikeuksista. Tämä seloste on viimeksi päivitetty 25.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Perfektio Oy

Osoite: Mäkelänkatu 52 A, 00510 Helsinki

Sähköposti: info@perfektio.fi

Yhteyshenkilömme kaikkia tätä rekisteriä koskevissa asioissa on

Laura Kaurijoki

Osoite: Mäkelänkatu 52 A, 00510 Helsinki

Sähköposti: laura.kaurijoki@perfektio.fi

Voit kysyä tarkempia tietoja tästä Tietosuojaselosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme.

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamiseksi sekä rekrytoinnin, asiakassuhteiden ja muiden yhteydenottojen hoitamista varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

1. Palvelumme ja verkkosivujen kehittäminen

Käsittelemme henkilötietoja verkkosivumme ja palvelujemme laadun parantamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme saada riittävät ja asianmukaiset tiedot verkkosivujemme ja palvelujemme kehittämiseen.

2. Asiakassuhteen hoitaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi ja olla sinuun yhteydessä tekemäsi yhteydenottopyynnön käsittelemiseksi tai muulla yhteydenotolla syntyneen asiakassuhteen hoitamiseksi. Tällöin henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme varmistaa asiakassuhteidemme asianmukainen hoitaminen.

3. Rekrytointi

Voimme käsitellä henkilötietojasi rekrytointitarkoituksiin. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme saada ja säilyttää riittävät tiedot rekrytoinnin hoitamista varten.

3. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja vain sinulta itseltäsi. Keräämme ja käsittelemme tietoja, jotka

  • olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin, esimerkiksi silloin kun täytät yhteydenottolomakkeen tai lähetät työhakemuksen
  • syntyvät verkkosivuilla vierailun yhteydessä

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät niin, emme välttämättä pysty tarjoamaan palveluitamme sinulle.

4. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:

  • Perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero)
  • Yhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto
  • Verkkosivumme käytön yhteydessä evästeiden avulla kerätyt tiedot (kuten laitetunnus- ja tyyppi, IP-osoite)
  • Muut mahdollisesti antamasi ja suostumuksellasi käsiteltävät tiedot

5. Tietojen siirrot ja luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Perfektio Oy:n ulkopuolelle paitsi viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osa rekisterin henkilötiedoista sijaitsee Googlen palvelimilla EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Googlella on voimassa oleva EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -sopimus. Googlen tietosuojakäytännöistä voit lukea täältä.

7. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Työnhakijan antamia tietoja säilytetään rekisterissä  2 vuoden ajan ja niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. Hakija voi jo tätä aiemmin pyytää tietojen poistoa tai tarkastamista. Katso näistä ja muista rekisteröidyn oikeuksista lisää sivun lopusta.

Yhteydenottopyyntöihin perustuvia tietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin niiden käsittely kestää tai kyseinen asiakassuhde jatkuu.

Evästeiden avulla kerätyt tiedot anonymisoidaan tai poistetaan 26 kuukauden kuluttua.

8. Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme www.perfektio.fi evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa päätelaitteeseesi tiedon keräämistä ja muistamista varten. Evästeiden avulla keräämme esimerkiksi käyttö- ja selaustietoja sekä tietoa siitä, mistä käyttäjä on tullut sivuillemme. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita päätelaitettasi tai tiedostojasi. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista kovalevylläsi olevien tietojen tutkimista. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa, sillä voimme analysoida ja parantaa verkkosivumme toiminnallisuutta ja käytettävyyttä.

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa niiden käyttöä tai poistaa evästehistorian selaimeltasi. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen. Lisätietoa evästeistä voit lukea täältä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Perfektio Oy ei käsittele tietoja manuaalisesti eikä Perfektio Oy:llä ole manuaalista rekisteriä.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tarkoituksenmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Esimerkiksi pääsy tietoihin on vain Perfektio Oy:n työntekijöillä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Kaikki näitä oikeuksia koskevat pyynnöt ja vaatimukset tehdään kohdassa 1 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (myöhemmin asetus) määrittää sinulle seuraavat rekisteröidyn oikeudet:

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on asetuksen 15 artiklan mukainen oikeus saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia rekisterissä olevan itseäsi koskevan virheellisen tiedon korjaamista.

Oikeus poistaa tiedot

Sinulla on asetuksen 17 artiklan mukainen oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Oikeus vastustaa käsittelyä ja vaatia käsittelyn rajoittamista

Silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan (21 artikla). Voit myös vaatia käsittelyn rajoittamista 18 artiklan mukaisesti.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus siirtää henkilötietosi järjestelmästä toiseen edellyttäen, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja että se tehdään automaattisesti. Sinulla on myös oikeus saada tietosi siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Oikeus peruuttaa suostumus

Silloin, kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, voit koska tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Emme sen jälkeen enää käsittele henkilötietojasi, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole ollut asianmukaista, voit reklamoida siitä 1. kohdassa mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.  Lisäksi sinulla on tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta. Suomessa tämä valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta https://tietosuoja.fi/fi/etusivu.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Meillä on oikeus muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Tällöin ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivuillamme www.perfektio.fi, mistä löydät myös viimeisimmän version tästä Tietosuojaselosteesta.